Home

Sport Verandert richt zich op jongeren, individuen of organisaties die sport als middel zien om goed te functioneren.

Sport en bewegen, het is een niet los te denken onderdeel van onze maatschappij en heeft een grote positieve invloed op de gezondheid, veiligheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en betrokkenheid van iedereen in diezelfde maatschappij. Sport Verandert zet sport en bewegen in om jongeren en volwassenen te helpen zichzelf tot sterke persoonlijkheden te ontwikkelen.
Sport Verandert:
– Verzorgt zowel individuele trainingen als groepsactiviteiten, maar verleent ook advies en ondersteuning bij het vinden van┬ápassende bewegingsactiviteiten;
– Adviseert of begeleidt bij de motorische ontwikkeling van kinderen;

Wat doet Sport Verandert nog meer:
– Adviseert over de bouw en (vervanging van) inrichting van gymzalen, sportvloeren, belijning;
– Adviseert besturen van sportverenigingen;
– Adviseert bij het opstellen van trainers-begrotingen.